Logo plan beveiligingstechniek

Calamiteit melden

25 jaar ervaring in beveiligingstechniek

Inbraak Beveiliging

Professionele inbraak beveiliging, geen overbodige luxe

Het lijkt alsof u op iedere hoek van de straat apparatuur kunt kopen voor inbraak beveiliging. Op zich een goede ontwikkeling, hiermee worden woonhuizen en bedrijfspanden immers beter beveiligd dan wanneer er geen enkele inbraakpreventiemaatregel zou worden aangebracht. Toch moet u zich afvragen… zonder beveiligingsexpertise of samenhangend beveiligingsplan, hier en daar een beveiligingsmaatregel om inbraak tegen te gaan implementeren, is dat nou wel zo effectief? Creëert dat geen schijnveiligheid? 
In Nederland wordt gemiddeld 136 x per dag ingebroken (Bron: CBS, 2017). Inbraak beveiliging door onder andere camera beveiliging om uw woonomgeving of bedrijfspand veilig te stellen, is dus geen overbodige luxe meer te noemen. Maar hebt u de juiste kennis om uw huis van voortuin tot en met achtertuin op een goede en effectieve manier te beveiligen? Dit laat u waarschijnlijk liever over aan professionals die de kritieke punten weten aan te wijzen, kennis hebben van de nieuwste technologie op het gebied van camera beveiliging en inbraak beveiliging én die uw huis beveiligen, beschouwen als een mooi project waarbij zij slechts één doel voor ogen hebben: uw woonomgeving zo veilig mogelijk maken. 

Plan Beveiligingstechniek is een jong beveiligingsbedrijf Blaricum waar tien gedreven professionals werken die de ins-en outs kennen van het beveiligen van “huis, haard en bedrijf”. Met de nieuwste technieken tot onze beschikking en een rugzak aan ervaring, hebben wij de juiste tools om uw woning en/of bedrijfspand te voorzien van de juiste apparatuur en maatregelen op het gebied van inbraak beveiliging, camera beveiliging en specifieke elektronische beveiliging. Gespecialiseerd als beveiligingsbedrijf Blaricum, hebben wij veel particuliere klanten in deze omgeving en zijn wij bekend met de specifieke uitdagingen op het gebied van inbraak beveiliging in deze regio. Plan Beveiligingstechniek heeft een uitgebreid en specialistisch aanbod met betrekking tot beveiligingsdiensten en komt in overleg met u, altijd tot een effectief en samenhangend beveiligingsplan voor uw woning en/of uw bedrijfspand. 

Hoewel u met inbraak beveiliging door, onder andere, camerabeveiliging uw persoonlijke eigendommen en/of uw bedrijfspand voorziet van een adequate maatregel tegen inbraak, kunt uw veiligheidsmarge verhogen door het aanbrengen van elektronische beveiliging. Met het laten installeren van maatregelen op gebied van elektronische beveiliging neemt u een belangrijke voorwaartse stap tot een nog veiligere (woon)omgeving. Uw huis beveiligen doet u uiteraard om u en uw gezin een veilige woonomgeving te bieden en met behulp van elektronische beveiligingsapparatuur (bijvoorbeeld trilsensoren, signaleringsapparatuur, alarmsystemen, etc.) zorgt u ervoor dat een eventuele poging tot inbraak of andere mogelijke calamiteit, vroegtijdig wordt doorgegeven aan de meldkamer. Met een 24 uurs beveiligings service (24 uurs beveilings service) kunt u rekenen op een effectieve verwerking van alarmen waardoor surveillanten en gealarmeerde hulpdiensten direct zijn ingeschakeld en zullen toesnellen. Dit geldt natuurlijk ook wanneer u er voor kiest om elektronische beveiliging aan te wenden voor uw bedrijfspand/kantoor. 

Een 24 uurs beveilgings service (24 uurs beveilings service) is een goede stap naar het creëren van een veiligere omgeving voor u, uw gezin of uw medewerkers. Plan Beveiligingstechniek beschikt over een 24-uur beveiligingsservice waardoor u altijd, 24 uur per dag en 365 (of 366) dagen per jaar kunt rekenen op onze specialistische beveiligingssupport. Alarmen worden direct opgevolgd en naar de meldkamer doorgezet zodat hulpdiensten terstond op de hoogte worden gebracht. Wij staan u bij tijdens een eventuele interventie en melden pas af als u zich weer veilig in uw omgeving voelt. Want dat is ons doel: uw gevoel van veiligheid. 
Om u een indruk te geven van hoe een samenwerking met Plan Beveiligingstechniek werkt, volgen hieronder een aantal stappen: 

  • Eerste contact door kennismaking
  • Inventarisatie en advies met betrekking tot mogelijke maatregelen door verkennen van het te beveiligen object
  • In kaart brengen van daadwerkelijk te implementeren maatregelen op het gebied van inbraak beveiliging
  • Uitbrengen van offerte
  • Implementeren van de afgesproken beveiligingsmaatregelen
  • Uitgebreide uitleg over de werking van de aangebrachte maatregelen 
  • Testronde, zodat u de apparatuur en procedure (het beveiligingsplan) in werking ziet
  • Uw acceptatie van hetgeen is opgeleverd
  • Jaarlijkse controle conform het onderhoudscontract

Wij vinden het belangrijk dat u zich niet alleen veilig voelt, maar ook dat u bekend bent met de samenhang van ons beveiligingsplan voor uw woning of bedrijfspand. Dat u weet waardoor een alarmmelding ontstaat en wat daarmee gebeurt. Hoe de procedure verloopt, als het ware. Want als u alleen zou weten waar bijvoorbeeld de camera beveiliging hangt, dan weet u nog niet op welke support u kunt rekenen als er een alarm afgaat. Hetzelfde geldt voor de eventuele elektronische maatregelen die u hebt laten aanbrengen ten behoeve van inbraak beveiliging. Ook daarvan is het nuttig om te weten welke “triggers” er zijn en wat de opvolging van een dergelijk alarm is. De beveiligingsmaatregelen mogen voor u geen mysterie zijn, want hoe kunt u rekenen op iets dat u niet helemaal bekend is?

plan beveiligingstechniek Camera beveiliging

Inbraak melden bel onze meldkamer

035 - 30 31 407

24/7 inbraak beveiliging